THERMOWELL.CZ

Václav Makovec, DiS., 724 577 295, info@eurobytplus.cz


Thermowell

IQ-THERM CZ - Velkoobchod - Maloobchod - E-shop - již 19 let na trhu společně s Vámi.  Děkujeme za Vaši důvěru. Vaše spokojenost je naším hlavním cílem.  Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo potřebujete poradit s výběrem produktu, kontaktujte naše obchodní oddělení na tel. +420 380 830 090. Velmi rádi Vám vše vysvětlíme a odborně poradíme.

Produkty
  •  

 

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Václav Makovec, DiS. – IQ-THERM CZ, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje, že zpracovává osobní údaje v tomto rozsahu :

- jméno a příjmení
- e-mail
- telefonní kontakt
- fakturační adresa
- doručovací adresa

Zpracované osobní údaje slouží k plnění dodávek produktů a služeb na základě uzavřených smluv či objednávek a pro potřeby plnění záručního a pozáručního servisu. K těmto údajům mají přístup pouze pověření pracovníci společnosti a případně kontrolní a dozorové státní orgány (FÚ, ČOI, apod.)

2. Osobní údaje zpracovává naše společnost na základě splnění správních povinností, pro plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu správce a na základě souhlasu.

2.1 Osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce, jsou pořizování záznamů z kamerového systému za účelem ochrany majetku a zdraví pracovníků a návštěvníků společnosti.

2.2 Osobní údaj, který zpracováváme na základě uděleného souhlasu je e-mailová adresa k zasílání marketinkových a obchodních informací.

3. Kontaktní osobou, zodpovědnou za ochranu osobních údajů je Václav Makovec, DiS, kontakt info@IQ-therm.cz. Tuto osobu můžete kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou z důvodu případného doložení jejich zpracování kontrolním orgánům.


3.1 Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě nebo nebudete souhlasit s naším stanoviskem, máte právo obrátit se na:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
www.uoou.cz.

3.2 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

3.3 Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 14, odst. 5, písm. b) GDPR.

3.4 Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 14, odst. 5, písm. b) GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na: IQ-THERM CZ, Komušín 76, 341 01 Horažďovice k rukám pracovníka zodpovědného za ochranu osobních údajů. Žádost je možné také, po předchozí domluvě s pracovníkem zodpovědným za ochranu osobních údajů, doručit osobně na výše uvedenou adresu. Při osobním doručení bude ověřena totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Tuto žádost nelze vyřídit emailovou komunikací, ale pouze písemně v listinné podobě.

4. Dovolujeme si Vás upozornit na možnou skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských a obchodních akcí, pořádaných naší společností, může být pořizován fotografický záznam, který bude určen pro vlastní potřebu společnosti a bude sloužit k marketinkovým účelům. Tyto záznamy nebudou předávány třetím stranám.

5. Upozorňujeme, že prostory a areál naší společnosti jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem, o jehož provozu Vás případně může informovat pracovník zodpovědný za ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies